სასურველი თანხა
50
1000
-
+
სასურველი ვადა
5
30
-
+

სესხი

-
სესხი:
-
პროცენტი:
-
სულ:
-

გადავადება

7 დღე:
-
14 დღე:
-
30 დღე:
-
სესხის აღება

ჩვენი უპირატესობები

ჩვენს შესახებ

1click-ი არის მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია შპს „ფინპორტის” მიერ შექმნილი ონლაინ სესხების კომპანია, რომელიც ქართულ ბაზარზე 2016 წლის დეკემბერში გამოჩნდა.

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია შპს „ფინპორტი “(1click.ge) რეგისტრირებულია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ, ს/კ: 404518330. კომპანია სამომავლოდ ფინანსურ ბაზარზე მომხმარებლისათვის სხვადასხვა თანამედროვე პროდუქტის შეთავაზებას გეგმავს.

1click-ი ყველაზე მარტივი, სწრაფი და ახალი შესაძლებლობების მქონე ონლაინ სესხია. სესხის მოთხოვნის პროცედურას სულ რაღაც 1 წუთი სჭირდება, პირველი სესხის ლიმიტი შეზღუდული არ არის, 21-დან 66 წლის ასაკამდე მომხმარებელს პირველივე ჯერზე შეუძლია ისესხოს მაქსიმალური თანხა - 1000 ლარი, 5-30 დღემდე ვადით. სესხის საპროცენტო განაკვეთი 0.19%-დან-5.6%-მდე მერყეობს (ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 99.9%), სესხის სრულად დაფარვის შემთხვევაში, მოქმედებს პროცენტის ყოველდღიური დარიცხვა, მომხმარებელი მხოლოდ იმდენი დღის პროცენტს იხდის, რამდენი დღითაც ისარგებლებს სესხით.

დამტკიცებული ლიმიტი აქტიურია 3 კალენდარული დღე. 3 დღის შემდეგ მომხმარებელმა ხელახლა უნდა გააკეთოს სესხის მოთხოვნის განახცადი.

მომხმარებელს საშუალება აქვს, სესხის დაფარვის თარიღი 7,14 ან 30 დღით გადაავადოს. 7 დღით გადავადების საკომისიო შეადგენს სესხის თანხის 1.36 %-ს, 14 დღით გადავადების -2.73 %-ს, 30 დღით გადავადების კი 5.85 %-ს.

პირველი სესხის დაფარვიდან რამდენიმე წუთში მომხმარებელს კვლავ შეუძლია განმეორებით მოითხოვოს სესხი.


მისია:

1click-ის მისიაა, ყველა მომხმარებელს შეუქმნას თანაბარი და საკუთარ შესაძლებლობებზე მორგებული პირობები და დაეხმაროს მათ მარტივად და ეფექტურად გაუმკლავდნენ ყოველდღიურ ფინანსურ საჭიროებებს, ყოველგვარი დაფარული ხარჯების წარმოქმნის გარეშე.


ხედვა:

1click-ის ხედვაა, იყოს გაუმჯობესებული სამომხმარებლო სტანდარტის მქონე ონლაინ სესხების კომპანია.

 • როგორ ავიღო სესხი?

  თუ ხართ 21-66 წლამდე, შემოსავლის მქონე ფიზიკური პირი, დარეგისტრირდით მომხმარებლად, გაიარეთ ვერიფიკაცია სატელეფონო კოდის საშუალებით და მოითხოვეთ სასურველი ლიმიტი. სესხის დამტკიცების შემდეგ გადარიცხეთ მხოლოდ თქვენი პირადი საბანკო ანგარიშიდან ერთი თეთრი 1click-ის ანგარიშზე და დაელოდეთ დამტკიცებული თანხის ჩარიცხვას.
  ერთი თეთრის გადმორიცხვა შესაძლებელია ინტერნეტ ბანკიდან ან ნებისმიერი ბანკის ფილიალიდან. გადმორიცხვისას, გთხოვთ, დანიშნულებაში მიუთითოთ თქვენი პირადი ნომერი.

  მიმღები: მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია შპს „ფინპორტი“
  საბანკო ანგარიშები:
  BOG: GE91BG0000000757658800
  TBC: GE51TB7945136020100004

  საქართველოს ბანკის და თიბისი ბანკის ანგარიშებიდან გადმორიცხული 1 თეთრი ჩვენს ანგარიშზე აისახება მომენტალურად, ნებისმიერი სხვა ბანკიდან გადმორიცხული 1 თეთრის ასახვას შესაძლებელია ერთი სამუშაო დღე დასჭირდეს.

 • როგორ დავფარო სესხი?

  სესხი უნდა დაფაროთ იმ ვადაში, რა ვადითაც იგი მოითხოვეთ. სესხის დაფარვა შესაძლებელია ინტერნეტბანკის, პლასტიკური ბარათის, სწრაფი გადახდის აპარატების TBC PAY და EXPRESS PAY, ვებ-გვერდების mypay.ge და tbcpay.ge ან ნებისმიერი ბანკის საშუალებით. თუ სესხს 30 დღეზე ნაკლებ ვადაში დაფარავთ, თქვენ გადაიხდით დაფარვის დღის მიხედვით დაანგარიშებულ საკომისიოს ანუ იმაზე ნაკლებ თანხას, ვიდრე გათვალისწინებული იყო ხელშეკრულების ძირითადი პირობებით.
  თანხის სწრაფი გადახდის აპარატიდან დაფარვის შემთხვევაში, გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი პირადი ნომერი ან სესხის ნომერი.
  სესხის ინტერნეტ ბანკის ან ბანკის ფილიალის საშუალებით დაფარვის შემთხვევაში, გთხოვთ, მიუთითოთ შემდეგი რეკვიზიტები:

  მიმღები: მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია შპს „ფინპორტი“
  საბანკო ანგარიშები:
  BOG: GE91BG0000000757658800
  TBC: GE51TB7945136020100004
  დანიშნულება – სესხის დაფარვა ********
  (*-ის ნაცვლად სესხის ნომერი)

  საქართველოს ბანკისა და თიბისი ბანკის ანგარიშიდან გადახდილი თანხა აისახება მომენტალურად. ნებისმიერი სხვა ბანკიდან გადახდილი თანხის ასახვას შესაძლებელია დასჭირდეს ერთი სამუშაო დღე. სესხი დაფარულად ჩაითვლება მას შემდეგ, რაც თანხის ჩარიცხვა მოხდება 1click-ის ანგარიშზე.

 • როგორ გადავავადო სესხი?

  სესხის გადავადება 7, 14 ან 30 დღით არის შესაძლებელი. ამისთვის, თქვენ გადავადების საკომისიო უნდა გადაიხადოთ: 7 დღეზე სესხის თანხის 1.36%, 14 დღეზე - 2.73%, 30 დღეზე - 5.85%. გადავადების საკომისიოს გადახდა შესაძლებელია ინტერნეტბანკის, პლასტიკური ბარათის, სწრაფი გადახდის აპარატების: TBC PAY და EXPRESS PAY, ვებ-გვერდების mypay.ge და tbcpay.ge ან ნებისმიერი ბანკის საშუალებით. სესხის სწრაფი გადახდის აპარატიდან გადავადების შემთხვევაში, გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი პირადი ნომერი ან სესხის ნომერი და გაითვალისწინოთ აპარატის მომსახურების საკომისიო.
  სესხის ინტერნეტ ბანკის ან ბანკის ფილიალის საშუალებით გადავადების შემთხვევაში, გთხოვთ, მიუთითოთ შემდეგი რეკვიზიტები:

  მიმღები: მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია შპს „ფინპორტი“
  საბანკო ანგარიშები:
  BOG: GE91BG0000000757658800
  TBC: GE51TB7945136020100004
  დანიშნულება – სესხის გადავადება********
  (*-ის ნაცვლად სესხის ნომერი)
 • როგორ ხდება პროცენტის დარიცხვა?

  როგორც წესი, ონლაინ სესხებზე საკომისიოს (პროცენტის) დარციხვა სესხის მთლიან პერიოდზე ხდება, მიუხედავად იმისა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაზე ადრე იფარება თუ არა სესხი. რაც უფრო ხანმოკლეა სესხის ვადა, მით უფრო დიდია საპროცენტო განაკვეთი. 1click-ის ონლაინ სესხზე პროცენტის დარიცხვა ყოველდღიურად ხდება. მომხმარებელი მხოლოდ იმდენი დღის პროცენტს იხდის, რამდენი დღითაც ისარგებლებს სესხით. მაგალითად: თუ მომხმარებელი სესხით 15 დღე სარგებლობს, საკომისიო (პროცენტი) გამოდის ყოველთვიური საკომისოს (პროცენტის) ნახევარი, 10 დღის შემთხვევაში - მესამედი და ა.შ. მაგალითად 500 ლარზე 5 დღის საკომისიო (პროცენტი) შეადგენს მხოლოდ 4.75 ლარს, რაც ჯამურად სესხის თანხის მხოლოდ 0.95%-ია.

 • სად ჩამერიცხება და რამდენ ხანში მივიღებ თანხას?

  დამტკიცებული თანხა ჩაირიცხება იმ ანგარიშზე, საიდანაც მოხდება 1 თეთრის გადმორიცხვა. საქართველოს ბანკისა და თიბისი ბანკის მომხმარებლებისათვის სესხის გადარიცხვა ხორციელდება ყოველდღე 10:00-19:00 საათამდე და თანხა ანგარიშზე 15 წუთის განმავლობაში აისახება. ნებისმიერი სხვა ბანკის შემთხვევაში გადარიცხულ თანხის ანგარიშზე ასახვას შესაძლებელია ერთი სამუშაო დღე დასჭირდეს.

 • რას ენიჭება მნიშვნელობა სესხის დამტკიცების დროს?

  სესხის დამტკიცების დროს მნიშვენლობა ენიჭება მომხმარებლის საკრედიტო ისტორიას და მის პირად მონაცემებს, როგორიცაა სამუშაო ადგილი, შემოსავალი და ა.შ.